Tärkava koorihelilooja programm

Möödunud esmaspäeval 19.09 lõppes pea neli kuud kestnud tärkava koorihelilooja programmi esimene etapp – laulukorje, mille tulemusena esitati programmi nii sahtlis seisnud teoseid kui spetsiaalselt loodud uudisloomingut. Programmist võtab kokku osa 48 tärkavat kooriheliloojat ning kokku esitasid nad uskumatud 97 teost.

Nõnda suur arv oli suur üllatus nii korraldajaile kui žüriidele, kes on juba esimese kohtumise ära pidanud ja osa teostega tutvunud. Esitatud teosed jagunesid järgmiselt: segakoorile 43, naiskoorile 36, meeskoorile 16, naiskoorile+meeskoorile 2 teost. Esitati nii üksikteoseid kui tsükleid, nii eesti kui võõrkeeles. Enamik teostest on ilma saateta, aga on ka flöödi, tšello, kitarri, fonogrammi ja muu saatega teoseid.

18. novembril toimub kõigile osavõtvatele heliloojatele seminar, kus jurist Gea Lepik peab loengu helilooja jaoks vajalikest praktilistest teadmistest, žürii annab teoste kohta tagasisidet ning välja kuulutatakse need teosed, mida esitatakse programmi galakontserdil. Pidulik galakontsert toimub 27. mail 2017 Tartus Eesti Rahva Muuseumi uues hoones, kus teosed kannavad ette Tartu Akadeemiline Meeskoor, Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor ja Tartu Ülikooli Kammerkoor.

Tärkava koorihelilooja programmi said teoseid esitada need loojad, kes ei ole kompositsiooni eriala kõrgkoolis lõpetanud. Osavõtjate seas on nii kompositsiooni tudengeid, muusikakoolide (üli)õpilasi, dirigente, instrumentaliste, elukutselisi ja harrastajaid lauljaid, muusikaõpetajaid ja inimesi teistelt aladelt. Žüriidesse kuuluvad Triin Koch, Alo Ritsing, Kuno Kerge, Pärt Uusberg, Riho-Esko Maimets ning kolm koorilauljat: Karoliina Kalda, Robert Pirk ning Jürgen Rünk. Kõik teosed valitakse välja ilma helilooja nime teadmata.

Programmi algatasid Tartu Ülikooli koorid eesotsas Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskooriga. Rohkem infot leiab programmi kodulehelt www.sahtlistsaali.ut.ee ja näoraamatust.