Väliseesti kollektiivid saavad peole registreeruda 1. märtsini

Väliseesti kollektiividele on XII noorte laulu- ja tantsupeole registreerumine avatud 1. märtsini. NB! Registreerimine toimub laulu- ja tantsupeo kodulehel www.laulupidu.ee, kus tuleb täita elektrooniline registreerimisavaldus ja –leht.

Kooridel tuleb laulupeole pääsemiseks kunstilisele toimkonnale saata videosalvestis esitatud repertuaariga ning seda kahes osas. 1. novembriks 2016 oodatakse kindlat laulu liigirepertuaari hulgast. Kui koor soovib osaleda ka avaühendkooris või lõpuühendkooris, tuleks saata ka kindel lugu sealsest repertuaarist. Orkestritelt oodatakse samuti kindla loo salvestust oma liigirepertuaarist. Peole pääsemise otsuse teeb laulupeo kunstiline toimkond 1. detsembriks 2016. Täpsemate tingimuste ja repertuaari kohta leiab infot siit.

Väliseesti tantsurühmadel tuleb peole pääsemiseks saata hiljemalt 15. jaanuariks 2017 tantsupeo kunstilisele toimkonnale videosalvestus oma rühmaliigi ja ühistantsudega. Peole pääsemise otsuse teeb tantsupeo kunstiline toimkond 1. veebruariks 2017. Täpsemate tingimuste ja repertuaari kohta leiab infot siit.