Raul Talmar selgitab Tallinna Lauluväljaku tulevikuga seotud loomeliitude ühispöördumist

18 loomeliitu saatsid Tallinna linnavalitsusele pöördumise, milles väljendavad muret Tallinna Lauluväljaku tuleviku suhtes. Koorijuht, Eesti Kooriühingu esimees ning Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu esimees Raul Talmar selgitab, miks see vajalik on.

Koostasime loomeliitudega ühispöördumise, sest ühest küljest on lauluväljak jõudnud juubelipeo eel olukorda, kus väljak vajaks tervikuna olulisel määral renoveerimist – kaare laudis on pehkinud, väljakul piirkondi, mis vihma korral muutuvad läbimatuteks porimülgasteks, puudub ajakohastatud arhitektuurne terviklahendus, mis tagaks võimalikult tõrgeteta liikumise väljakul olukorras, kus peole on kogunenud 100 000 inimest jne.

The Estonian Song Celebration and Dance Celebration

Praegu Tallinna Linnavalitsuses avalikustamist ja kinnitamist ootav detailplaneering on koostatud kaasamata laulupeo korraldusega seotud organisatsioone. Seetõttu sisaldab see palju küsitavusi, millele me ei ole saanud veenvaid vastuseid – lauluväljaku territooriumilt kavandatakse läbi ehitada autotee, sinna-tänna territooriumile on mõeldud erinevad hooned, kuid mis on nende funktsionaalsus ning kuidas need asetuvad arhitektuursesse tervikpilti või mõjutavad laulupidude korraldamist, sellele meil täna selgeid vastuseid ei ole ning laulupidude korralduslikke vajadusi see detailplaneering siiski ei arvesta.

See detailplaneering on juba enne selle kehtestamist ajale jalgu jäänud. Kuna käesolevat detailplaneeringut on teostatud aastal 2007, mille järgselt on aga toimunud 2009, 2011 ja 2014 laulupeod, kus väljak on olnud äärest ääreni inimesi täis ning lauluväljaku ettevalmistamine ja tsoneerimine laulupeo tarvis on olnud suisa täppisteadus.

Meie üleskutse on Tallinna linnale antud kujul detailplaneeringu menetlemine peatada ning vaadata koos laulupidude korraldajatega ning arhitektide liidu liikmetega üle lauluväljaku arengusuunad ja vajadused ning sellest lähtuvalt koostada uus väljaku arengukava ja detailplaneering, mis lähtuks laulupidude korraldusvajadustest.

Raul Talmar koorijuht, Eesti Kooriühingu esimees ning Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu esimees

Pöördumise täisteksti saab lugeda siit.