Rahvamuusikapidu

Tere tulemast Rahvamuusikapeole!

Rahvamuusikud on erineval moel osalenud laulu- ja tantsupeoliikumises läbi aja. On esinetud rahvapilliorkestrina laulupidude kavas ja tantsupidudel saadetud tantsijaid elava muusikaga. Kuna rahvamuusika üks peamisi funktsioone on läbi aja olnud tantsuks mängimine, toimub Rahvamuusikapidu sel korral seal, kus on tantsijad ehk Tantsupeo juures. Rahvamuusikapeo kontsert, kus kõik pilliliigid oma kavaga esinevad, toimub Tantsuväljaku kõrval Poolamäe pargis. Mitmed Rahvamuusikapeo kavas olevad lood on ka Tantsupeo pärimustantsude repertuaaris, mida tantsupeolised niisiis Rahvamuusikapeol päriselt tantsida saavad.

Rahvamuusikapidu on eelkõige oma liigijuhtide nägu, kellest igaüks ka oma pilliliigi repertuaari valikut tutvustab. Lisaks eelpool mainitud tantsulugudele koosneb rahvamuusikapeo repertuaar üldjoontes pärimuslikest ja rahvalikest lugudest ning on ka palju autoriloomingut ja teiste maade muusikat.

Seekordse noorte laulu- ja tantsupeo juhtmõte kannab endas selgelt ka rahvamuusika väärtusi. Rahvamuusika on minu maa muusika, mida siinsed inimesed on läbi aja oma kodudes harrastanud ja edasi kandnud. Selles traditsioonis on minu juured ehk muusikaline emakeel. “Mina jään” on lubadus rahvamuusikat väärtustada ja hoida ning kinnitab, et meil on traditsiooniga isiklik side ja oleme sellele leidnud tänapäevase tähenduse. Rahvamuusikapidu peab aitama noortel pillimängijatel seda sidet ja tähendust leida!

Juhan Uppin – rahvamuusikapeo loominguline juht, lõõtspillide ja koondorkestri liigijuht

Kunstiline toimkond:

Pille Karras – kandled
Enrik Visla – viiulid
Kristel Laas – akordionid
Joosep Sang – mandoliinid

Vaata XII noortepeol osalevaid rahvamuusikute kollektiive!

RAHVAMUUSIKAPEO KONTSERDI KAVA:

Viiulid

 1. Torupillipolka. Suure-Jaani / mänginud Peeter Kuldkepp. Sdn. Enrik Visla
 2. Järva-Madise labalalg. Madise khk, Albu v / mänginud Jaan Karjus. Sdn. Enrik Visla
 3. Roti rahvusvahelised pulmad. Eesti / iiri. Sdn. Enrik Visla
 4. Õnneliku Printsi valss. Eeva Talsi. Eesmängija Eeva Talsi
 5. Koputuspolka. Soome rahvaviis. Sdn. Arto Järvela
 6. Väike poisilutikas. Kihnu / mänginud Mihkel Mäes. Sdn. Enrik Visla

Viiulite liigijuht Enrik Visla:
Viiulite lood on valitud nii, et meil on tore neid koos mängida! Kontserdi käigus imiteerime torupilli, veeretame labajalga, laseme polkat rahvusvahelisel pulmapeol. Käime ära muinasjutumaailmas, külastame üle lahe naabreid ja lõpetame Kihnus lõbusa polkalooga. Palume teid oma pilli järgi tantsule!

Lõõtspillid 

 1. Vanapapa ja Äiapapa polkad. Mänginud Elmar Lindmets
 2. Mänginud Richard Reino
 3. Vanaisa reinlender. Mänginud Aivar Teppo
 4. Vana-Võromaa Krakovjak. Mänginud Elmar Ruusamäe ja Elmar Lindmets
 5. Kaks lõbusat poissi. Mänginud Karl Kikas

Lõõtspillide liigijuht Juhan Uppin:
Rahvamuusikapeole valiti lood eesti lõõtspillitraditsiooni viielt tähtsalt ja silmapaistvalt pillimehelt, kes nagu tänasedki mängijad alustasid pillimänguga juba lapseeas ja kel kõigil oli oma ajas uus ja eeskujulik mängustiil. Nende lugude kaudu saab mängija, kuulaja ja tantsija üsna hea pildi nii traditsioonilisest teppo-tüüpi lõõtspilli mängustiilist üldiselt kui ka viie vanameistri mängu ja lugude eripärast.

Akordionid

 1. Igaühel oma pill. Eesti rahvaviis. Sdn. Tiit Kalluste
 2. Nutikas rohutirts. Tiit Kalluste
 3. Rahvaviis Järvamaalt / Kulno Malva / Peeter Konovalov. Sdn. K. Malva. Solist Kulno Malva
 4. Lauljaks loodud. Kulno Malva. Solist Kulno Malva
 5. Akordionimürgel. Kulno Malva. Solist Kulno Malva
 6. Keldi viisid. Traditsionaal. Sdn. Olivia Kalluste
 7. Puruvaene sipelgas. Tiit Kalluste

Kaastegevad Martti Laas (basskitarr), Karl Johan Kullerkupp (löökpillid)

Akordionite liigijuht Kristel Laas:
Akordionite liigi lood on sel korral kõik väga omanäolised ja spetsiaalselt Rahvamuusikapeoks loodud. Seadjad-autorid tunnevad akordionit kui instrumenti ja selle võimalusi väga hästi ning on oma lugudes välja toonud pilli parimad küljed. Lugudes on kasutatud akordionit kui löökpilli, viisipilli ja saatepilli, ühte on lisatud parmupill, teise ka mängija enda hääl, on autoriloomingut kui seadeid.

Näppepillid

 1. Uhti, uhti, uhkesti! Eesti Rahvaviis. Sdn. Joosep Sang
 2. Ievan polkka. Soome rahvaviis
 3. Joosep Sang
 4. Ramo teder. Solist Ramo Teder
 5. Mängulaul. Eesti rahvaviis / sõnad Julius Oro. Sdn. Joosep Sang

Näppepillide liigijuht Joosep Sang:
Näppepillide kavas on lood, mida iseloomustab nooruslik mängulust ja musitseerimisrõõm. On tuttavaid viise, üks päris uus lugu ning spetsiaalselt selleks peoks valminud seade laulust muusik Pastaca ehk Ramo Tederi palju kiidetud albumilt “Pohlad”. Esimest korda meie laulu- ja tantsupidude ajaloos astuvad lavale ukulelemängijad, kes koos mandoliinide, kitarride ja bassidega loodavad publikut rõõmustada, lõbustada, innustada, tantsitada ja kaasa laulma panna!

Kandled 

 1. Hiir hüppas ja kass kargas. Rakvere / Tori. Sdn. Aime Reier
 2. Karksi. Sdn. Pille Karras
 3. Paistu. Sdn. Pille Karras
 4. Kits kidu karja. Kursi / Kuusalu. Sdn. Aime Reier
 5. Kodavere. Sdn. Pille Karras
 6. Vana labajalg Saaremaalt. Mänginud Kandle-Juss ehk Johannes Rosenstrauch (1891-1958). Sdn. Pille Karras

Kannelde liigijuht Pille Karras:
Kannel on aegade jooksul teinud läbi suure muutuse. Enda tarbeks ehitatud ja mängitud pillist on saanud koosmängu ja noodilugude pill. Arhailine 6-keelne kannel on kasvanud ja arenenud 51-keelseks kontsertkandleks. Sellel peol on esindatud enamlevinud eesti kandletüübid, mis ühendkooriks koondatult mängivad natuke vanemaid rahvaviise ja pisut uuemaid laulu- ja tantsulugusid.

Koondorkester

 1. Aleksandra valss. Rahvalik tantsulugu. Sdn. Juhan Uppin
 2. Reinlender 1-2-3-4-5-6-7. Rahvalik tantsulugu. Sdn. Juhan Uppin
 3. Polkad Pulsti radadelt. Hansu polka, Hüppaja polka, Lubja talu omaniku noorema tütre kosjalugu. Juhan Uppin
 4. Räditants. Tantsulugu Kuusalu Kihelkonnast / mänginud Eduard Aaman. Sdn. Juhan Uppin
 5. Jalgu all veerüs päiv. Tuulikki Bartosik. Sõnad Mari Kalkun, Jan Rahman. Sdn. Toomas Tuulse. Solistid Mari Kalkun ja Tuulikki Bartosik
 6. Kolmepuari ehk Röövlilugu. Tantsulugu Kihnust / ansambli Untsakad järgi. Sdn. Juhan Uppin
 7. Sõrmõlugu. Tantsulugu Kihnust. Sdn. Juhan Uppin

Koondorkestri liigijuht Juhan Uppin:
Erinevaid ansambleid ja üksikuid rahvapillimängijaid ühendava koondorkestri repertuaar on mitmekülgne ja tantsuline. Tantsukaardil on neli pärimustantsu, mis lihtsalt ja loomulikult mängituna said oma lõpliku seade alles rahvamuusikapeo eelproovides. Selle peo puhuks sai loodud aga ka kolm uut ja keerukamat seadet – üks labajalavalss ja polkapõimik sajanditaguste pillimeeste lugudest ning üks kaunis võrukeelne autoripala.

Rahvamuusikapeo proovid

Reedel, 30.juunil,  proovid liigiti:

14.00 – 18.00 Näppepillid

14.00 – 18.20 Akordionid

18.00 – 19.00 Lõõtsad

Laupäeval, 1.juulil,  proovid liigiti:

9.00- 11.00 Lõõtsad ja kandled

10.00- 13.00 Viiulid

12.00- 13.00 Näppepillid ja akordionid

11.00- 13.00 Koondorkester

Rahvamuusikapeo TASUTA kontsert Poolamäel 1. juulil kell 15.00 – 17.30

Vaata ka:

info osalejale

toimkond ja kontaktid