Koorijuhtide õppeseminarid annavad noortepeo repertuaarist tervikpildi

Aprilli alguses kogunevad koori- ja puhkpilliorkestrite juhid Tartus ja Tallinnas XII noorte laulupeo repertuaari õppima. Õppeseminarid on suunatud kõikidele dirigentidele ja tantsujuhtidele, kes on oma kollektiivi noortepeole registreerinud.

Laulupeo koorijuhtide repertuaariseminarid toimuvad 2. aprillil Tartu Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis ning 3. aprillil Tallinnas Salme Kultuurikeskuse teatrisaalis. Puhkpilliorkestrite juhendajad kogunevad vastavalt 2. aprillil Tartus H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli Tubina saalis ning 3. aprillil Tallinnas G. Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli saalis.

Koorijuhtide seminarid algavad hommikul kell kümme ning kestavad õhtul seitsmeni. Igale liigile on planeeritud aega tund või veidi rohkem. Puhkpilliorkestrite seminarid algavad laupäeval kell 14.00 ja pühapäeval kell 12.00. Mõlemal päeval on seminari pikkuseks kaks tundi.

Õppeseminar on väga oluline osa laulupeo õppeprotsessist ning seetõttu vajalik kollektiivi kõikidele juhtidele. Seminaridele registreerimine toimub laulu- ja tantsupeo elektroonilises andmebaasis. Igal dirigendil tuleb registreerida end seminarile individuaalselt vaate alt “Juhid” ja valida sealt sobiv seminar.

“Õppeseminar annab kõikidele õpetajatele ja koorijuhtidele võimaluse eesootava peo repertuaariga tervikvormis tutvuda. Dirigendid saavad peo kunstilisele toimkonnale esitada küsimusi lugusid puudutavate detailide kohta. Enne seminari valmivad ka laulupeo laulikud, mistõttu saab eelnevalt tutvuda ka nootidega ning kuulata seminaril kõrvale lugude elusat ettekannet,” selgitas poistekooride liigijuht Indrek Vijard õppeseminaride väärtust.

Laulupeo seminari viivad läbi XII noorte laulupeo kunstiline toimkond: peadirigent, liigijuhid ja liigidirigendid. Õppeseminaril tutvutakse süvitsi kogu peo repertuaariga ja antakse juhiseid repertuaari õpetamiseks oma kollektiividele. Vijardi sõnul on poistekoorid oma repertuaariga igal peol järjest paremini hakkama saanud. “Just põhjalik ettevalmistusprotsess, seminarid ja eelproovid annavad selleks võimaluse. Laulupeol on esindatud praktiliselt kõik Eesti poistekoorid, mistõttu on ka repertuaar väga laiahaardeline,” selgitas Vijard. Tema sõnul on seminarid ka sobivaks kohaks, kus kutsuda mentoreid oma koorile repertuaari õpetama.

Mudilaskooride liigijuhi Annelii Traksi sõnul saab seminaril kogu kava tervenisti läbi kuulates hästi aru, miks just sellised laulud on peole valitud. “Selgitame sinna juurde kõik keerulisemad kohad lahti ja anname näpunäiteid, kuidas neid ületada. Kui alguses nooti vaadata, siis võivadki mõned laulud keerulised tunduda, aga kui lastega need ette laulda, siis saab selgeks, et kogu kava on lastele jõukohane,” rääkis Traks.

Noorte laulupeo peadirigent on Heli Jürgenson. XII noorte laulupidu toimub 30. juuni – 2. juuli 2017 Tallinna lauluväljakul.

Koorijuhtide repertuaariseminarid:
2. aprill Tartus, Haridus- ja Teadusministeeriumis
3. aprill Tallinnas, Salme Kultuurikeskuses
Vaata lähemalt siit

Puhkpilliorkestrite repertuaariseminarid:
2. aprill Tartus, H. Elleri nimelises muusikakoolis
3. aprill Tallinnas, G. Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis
Vaata lähemalt siit