Rahvamuusikapeol tantsitakse kuue pilliliigi järgi

XII noorte laulu- ja tantsupeol toimub 1. juulil Rahvamuusikapidu. Uuendusena näitavad rahvamuusikud sel korral oma oskusi tantsupeo lähedal ühe pika kontsertiga, kus kõik pilliliigid oma kavaga esinevad.

Rahvamuusikud on esinenud rahvapilliorkestrina laulupidude kavas ja tantsupidudel saatnud tantsijaid elava muusikaga. Rahvamuusikapeo loomingulise juhi Juhan Uppini sõnul on rahvamuusika üks peamisi funktsioone läbi aja olnud tantsuks mängimine. Just seetõttu toimub Rahvamuusikapidu sel korral seal, kus on tantsijad ehk tantsupeo juures.

“Sellest lähtuvalt on Rahvamuusikapeo repertuaari läbiv joon tantsulisus. Tantsuks mängimine erineb aga paljuski harjumuspärasest musitseerimisest. Seepärast pöörame tantsuks mängimise eripärale tähelepanu juba õppeprotsessis. Mitmed meil kavas olevad tantsulood on ka tantsupeo pärimustantsude repertuaaris, mida tantsupeolised just Rahvamuusikapeol päriselt tantsida saavad,” rääkis Uppin. Lisaks tantsulugudele koosneb peo repertuaar üldjoontes pärimuslikest ja rahvalikest lugudest ning on ka palju autoriloomingut ning teiste maade muusikat.

Rahvamuusikapeol on omal kohal (pilli)liigid nii omaette kui ühise repertuaariga, õppeprotsess, seminarid, eelproovid, konkurss, peonädala proovid ja suur kontsert. Koos lauljate ja tantsijatega marsitakse külg külje kõrval ka peo rongkäigus.

Rahvamuusikapeolised jagunevad vastavalt ansamblite koosseisule kuue pilliliigi vahel: kandled, viiulid, lõõtspillid, mandoliinid, akordionid ja koondorkester. Igal liigil on oma 5-7 palast koosnev repertuaar, mille omandamine on täies hoos. “Näiteks koondorkestrite eelproovis, kus osalesin, saime keskenduda koosmängule ja viimistlusele, mitte nullist lugude õppimisele,” kirjeldas Uppin. Rõõmu teeb Rahvamuusikapeo loomingulisele juhile tõsiasi, et noori pillimängijaid pürgib peole praktiliselt sama palju kui oli 2014. aasta üldpeo ajal rahvamuusikuid pillipeol. “Palju on alles pillimänguga alustavaid õpilasi, kelle jaoks on pidu kindlasti heaks tõukeks rahvamuusikaga jätkamiseks. Kokku saab suvel Rahvamuusikapeol näha ca 400 noort pillimängijat”, lisas Uppin.

Seekordse noorte laulu- ja tantsupeo juhtmõte kannab endas selgelt ka rahvamuusika väärtusi. “Rahvamuusika on minu maa muusika, mida siinsed inimesed on läbi aja oma kodudes harrastanud ja edasi kandnud. Selles traditsioonis on minu juured ehk muusikaline emakeel. “Mina jään” on lubadus rahvamuusikat väärtustada ja hoida ning kinnitab, et meil on traditsiooniga isiklik side ja oleme sellele leidnud tänapäevase tähenduse. Rahvamuusikapidu peab aitama noortel pillimängijatel seda sidet ja tähendust leida,” rääkis Uppin.

Rahvamuusikapeo suurkontsert toimub laupäeval 1. juulil 2017 algusega kell 15.00 Tallinnas Tantsuväljaku kõrval Poolamäe pargis. Liigijuhid on Pille Karras, Enrik Visla, Kristel Laas, Joosep Sang ja Juhan Uppin.

Fotode autor: Aivar Pihelgas