Millal said laste- ja mudilaskooride lauljatest laulupeolised?

Kes kujutaks tänapäeval ette laulupidu ilma laste- või mudilaskoorideta? Kui pidu mööduks ilma kõige nooremate osalejate äreva rõõmu ja sagimiseta, jääks vist paljude hinge kummaline tühjus. Oleme täna harjunud pidama lapsi täieõiguslikeks laulu- ja tantsupeolisteks, ometi pole see alati nii olnud.

Kuigi juba 19. sajandi teisel poolel oli aset leidnud mitmeid piirkondlikke laulupäevi lastele, osalesid lastekoorid esimest korda üldlaulupeol 1910. aastal, kui peeti VII laulupidu. On keeruline öelda, kas see juhtus laulupidude traditsiooni arvestades hilja või vara.

Teatavasti võtsid esimesel kolmel korral osa ainult meeskoorid ja puhkpilliorkestrid, alates IV laulupeost 1891. aastal olid esinejate hulgas ka segakoorid. Naiskoorid said laulupeo täieõiguslikeks osalisteks, kelle laul kõlas peo põhikontsertide ajal, alles 1933. aastal, kui peeti järjekorras kümnendat üldlaulupidu. VI laulupeol ehk ühe peo võrra varem kui lastekoorid, said naiskoorid küll laulupeol osaleda, kuid neil oli lubatud osa võtta vaid võistulaulmisest.

Oma esimesel laulupeol esitasid lastekoorid viis laulu, millest enamus olid eesti rahvaviiside seaded, lisaks osalesid lastekoorid laulupeo esimese kontserdi alguse ühendkooris.

Kuigi lastekooride esinemine oli menukas, möödusid järgmised neli laulupidu ilma nende osaluseta. Järgmisel korral olid lastekoorid laulupeol alles 1947. aastal. Nii mõnigi 1910. aasta peol laulnud laps võis selleks ajaks olla juba vanavanemaks saanud! Pärast seda pidu sai lastekoori esinemisest üldlaulupeo lahutamatu osa. 15 aastat hiljem, 1962. aastal peeti noortele lauljatele mõeldes esimene noorte laulupidu.

Mudilaskooride jõudmine suurtele laulupidudele võttis veelgi kauem aega. Esimest korda kogunesid nad laulukaare alla 1962. aastal esimesel noorte laulupeol. II noorte laulupeol mudilaskooride kava aga polnud, uuesti ja ilma katkestusteta on mudilased osalenud noortepidudel alates III peost 1972. aastal. Üldlaulupeole pääsesid mudilaskoorid esmakordselt aga 21. sajandi eelõhtul, 1999. aastal peetud laulupeol.

Järgmistes uudiskirjades tuleb juttu sellest, millal ja kuidas jõudsid tantsupeoliste hulka lasterühmad ning milline on olnud noortepidude tekkelugu. Otsime üles olulisemad tegelased ja tähtsamad sündmused.

Kadi Kähär-Peterson, Tartu Ülikooli doktorant