Tantsupidude tulevikku kujundavas küsitluses saab osaleda veel ainult sellel nädalavahetusel

Veel ainult homseni oodatakse kõiki rahvatantsuga tegelejaid vastama leheküljel www.errs.ee laiapõhjalisele küsitlusele. Ulatusliku kaasamisega soovitakse koguda tantsijate arvamusi tantsupeo korralduslike aspektide kohta ning ühiselt mõtestada 80 aastase peotraditsiooni rolli tänases kiirelt muutuvas ühiskonnas.

Küsitluse eesmärk on hinnata seniste otsuste mõju rahvatantsuliikumisele ja tantsupeole ning analüüsida ja täpsustada tantsupeol osalejate erinevaid rolle ja peo korraldusmudelit.

Tänaseks on küsitlusele vastanud juba üle 1300 tantsija ja tantsujuhi. Korraldajad tänavad kõiki osalejaid ning kutsuvad kõiki, kes rahvatantsu ja tantsupidu kalliks peavad, kindlasti veel selle nädalavahetuse jooksul küsitlusele vastama. Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi esimehe Kalev Järvela sõnul sõnastatakse küsitluse tulemusel tantsupeo protsessi olulisemad komponendid ja tunnusjooned, millest tantsupeo organiseerimisel tulevikus lähtutakse.

Küsitlus lõpeb 1. mai hilisõhtul ning uuringu tulemusi esitletakse käesoleva aasta lõpul.

Küsitlust korraldab Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts koostöös mõttekojaga Praxis ning toetab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA.

Küsitlus viiakse läbi laulu- ja tantsupeoliikumise arendusprogrammi raames.