Tänasest on rahvatantsijad oodatud osalema tantsupidude tulevikku suunavas küsitluses

Alates tänasest oodatakse kõiki rahvatantsuga tegelejaid vastama leheküljel www.errs.ee laiapõhjalisele küsitlusele. Ulatusliku kaasamisega soovitakse koguda tantsijate arvamusi tantsupeo korralduslikele aspektidele ning ühiselt mõtestada 80 aastase peotraditsiooni rolli tänases kiirelt muutuvas ühiskonnas.

Küsitluse eesmärk on hinnata seniste otsuste mõju rahvatantsuliikumisele ja tantsupeole ning analüüsida ja täpsustada tantsupeol osalejate erinevaid rolle ja korraldusmudelit. Vastama on oodatud kõik rahvatantsijad ja juhendajad, s.h väliseesti tantsurühmad.

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi esimehe Kalev Järvela sõnul näitas 2013. aastal läbi viidud laulu- ja tantsupeo traditsiooni käsitlev sotsioloogline uuring selgelt, et eestlaste jaoks on see traditsioon väga oluline. “Põlvkondade vahetusega ei pruugi aga traditsioon olla ühetähenduslik ega enesestmõistetav. Sestap küsimegi 2019. aastal toimuva 20. tantsupeo eel, milline on tantsurahva nägemus ja ootused rahvatantsuliikumise ja tantsupidude traditsiooni tulevaste arengusuundade osas,” selgitas Järvela ning lisas: “Küsitluse tulemusel sõnastatakse tantsupeo protsessi olulisemad komponendid ja tunnusjooned, millest tantsupeo organiseerimisel lähtuda.”

Küsitlus on avatud 14. aprillist kuni 1. maini 2016 ning tulemused selguvad käesoleva aasta lõpuks.

Küsitlust korraldab Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts koostöös mõttekojaga Praxis ning toetab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA.

Küsitlus viiakse läbi laulu- ja tantsupeoliikumise arendusprogrammi raames.