Mina jään ja Teeme Ära talgupäev 2017

Kutsume noored talgutele. Teeme Ära talgupäeva raames on tänavuse laste- ja noorteaastaga seotult üheks üleskutseks noorte kutsumine talgutele. Koostöös XII noorte laulu- ja tantsupeo meeskonnaga kutsume üles kõiki noori koos õpetajate, juhendajate ja vanematega korrastama oma kodukandi väikesed ja suured laululavad, et väärtustada seeläbi meie laulu- ja tantsutraditsioone ning aidata ühtlasi ette valmistada Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamist igas paigas üle Eestimaa.

Teeme laululavad ja tantsuplatsid korda. Talgutele on kavas anda hoogu koos XII noorte laulu- ja tantsupeo meeskonnaga, sest ettevalmistused laulupeoks on ajast aega sisaldanud koostegemist ja talgutöid. Tänavuse peo tunnuslause “Mina jään” tõstab esile meie traditsioonide ja väärtuste hoidmist ning tugevat põlvkondade vahelist sidet, et noortel oleks maast madalast võimalused, teadmised ja oskused oma panuse andmiseks Eestimaale. Et noored tajuksid, et mis ka ei juhtuks – siin on alati nende kodu, kus neid oodatakse ja kus igaüks on vajalik. Just seepärast otsustasime, et teeme üleskutse väikeste laululavade ja tantsuplatside korrastamiseks igas Eestimaa nurgas. Ühtlasi on töös idee märkida need kõik kaardile, et tekiks üle-eestiline laululavade kaart, millelt näha paigad, kus ka Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva saaks tähistada. Talgupäev on traditsiooniliselt olnud lisaks töötegemisele ka mõnusa suhtlemise ja koosolemise päev, suurte tegude, meeldejäävate hetkede, uute tuttavate ja sõprade leidmise päev, mis liidab ning loob õlatunnet. Talgupäev tähistab kõike seda, mis annab põhjuse öelda: “Mina jään!”

Paneme talgud kirja. Tänavune Teeme Ära talgupäev toimub laupäeval, 6. mail 2017 ning kõik inimesed, kogukonnad ja organisatsioonid on oodatud talguid korraldama ja neis osalema. Kõik koolid ja klassid, koorid ja tantsurühmad võivad talgupäeval ning ka selle eel või järel korraldada oma talgud või osaleda kodukandis juba toimuvatel talgutel, kutsudes kaasa nii laulu- ja tantsurahvast kui ka kõiki teisi noori lähedalt ja kaugemalt. Koostöös heade partneritega on talgujuhtidele taas kokkupanemisel talgupäeva stardipakett, mille sisu sümboliseerib tänavuse talgupäeva fookusteemasid ja mis jõuab talgujuhtideni alates aprillist. Talguid saab kirja panna ja teisi kaasa kutsuda alates märtsi keskpaigast talguveebis aadressil www.teemeara.ee.

Tervendame ühiskonda. Aasta-aastalt jõudu koguv Teeme Ära talgupäev näitab kodanikuühiskonna arengut ning kõneleb inimeste soovist ja valmisolekust võtta vastutus oma kogukonna ja kodukandi hea käekäigu eest. 2016. aasta talgupäeval korraldati üle Eesti 1986 eriilmelist talgut kokku 44 372 osalejaga. Ühine talgupäev kannab väga olulisi väärtusi ning kaasab üha enam eestimaalasi. Tuhanded talgujuhid ja kümned tuhanded talgulised üle Eesti aitavad oma hooliva suhtumise ning kaasalöömisega tervendada kogu ühiskonda. Kutsume ka noored kaasa ning teeme seda üheskoos!

Kohtumiseni 6. mail – Teeme Ära talgupäeval kõikjal üle Eesti!