Lõppes läbi aegade suurim tantsupeo-alane küsitlus

 

Läbi aegade suurimale tantsupeoga seotud küsitlusele vastas 14. aprillist 1. maini üle 1500 rahvatantsuga seotud inimese. Laiapõhjaline küsitlus on osa suuremast tantsupeo rolli ja tulevikusuundade mõtestamise uuringust, mille tulemused selguvad detsembris.

“Küsitluses osalejate arv oli suurem kui me oodata oskasime. Mul on väga hea meel, et nii paljud inimesed võtsid selle aja ja mõtestasid ka enda jaoks rahvatantsu ja selle tähtsust Eesti kultuuri jaoks”, sõnas Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi esimees Kalev Järvela. “Tahan korraldajate nimel kõiki osalejaid tänada, sest teie panus on väga-väga oluline, millest saame kindlasti lähtuda järgnevate pidude korraldamisel”, lisas Järvela.

Lisaks äsjalõppenud veebiküsitlusele on uuringu käigus läbi viidud ka dokumendianalüüs ja intervjuud rahvatantsujuhtide ning tantsupidude korraldajatega. Uuringu jätkuna koostatakse nüüd kogutud andmete põhjal tantsupeo formaadi ja toimemudeli esmane kirjeldus millele järgneb arutelu rahvatantsu mentoritega, mille väljundiks on muuhulgas ka ettepanekud tantsupeo toimemudeli edasiarendamiseks.

Uuringu lõpptulemuste põhjal valmib aga selle aasta detsembriks kokkuvõttev ja põhjalik analüüs, mis aitab hinnata seniste otsuste mõju rahvatantsuliikumisele ja tantsupeole ning analüüsida ja täpsustada tantsupeol osalejate erinevaid rolle ja peo korraldusmudelit.

Uuringut korraldab Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts koostöös mõttekojaga Praxis ning toetab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA. Uuring viiakse läbi laulu- ja tantsupeoliikumise arendusprogrammi raames.