Laulupeol osaleja info

Eelproovid/ettelaulmine/ettemängimine XII noorte laulupeol osalevatele kollektiividele

(7.10.2016 seisuga)

XII noorte laulupeo ettevalmistused on jõudnud käesolevaks sügiseks etappi, kus kollektiivide jaoks algab laiemalt üle Eesti laulupeo repertuaari omandamine.

Tagasivaates on üheskoos Teiega kujundatud alus õppeprotsessi suunamiseks:
– XII noorte laulupeo Terepäevad üle Eesti (jaanuaris 2016). Tutvustati XII noorte laulupeo „Mina jään“ sõnumeid, tutvustati osalemistingimusi ja teekonda XII noorte laulupeole.
– XII noorte laulupeo õppeseminarid dirigentidele (aprillis, oktoobris 2016 Tallinnas ja Tartus). Valminud olid laulikud, orkestrite materjalid, tutvustati repertuaari elavas ettekandes, jagati dirigentidele juhiseid laulude õpetamiseks oma kollektiividele.
– Vigala koorijuhtide seminarlaager (augustis 2016). Seminaris osalenud dirigendid said dirigeerimisõpet laulupeo laulude juhatamiseks.

Et õpitu ei ununeks, jäävad Teile abimaterjalideks laulupeo kodulehele iga liigi lehel üles töölehed, helinäited ja seminari videod
Siinkohal soovime toredaid ja tõhusaid kooriproove!
Kuni 1. novembrini 2016 saavad kollektiivide kontaktisikud lõplikult korrastada kollektiivide liikmete nimekirju laulu- ja tantsupeo registris. Palun tehke seda kindlasti!

EELPROOVID

Koos maakonna/linna kuraatoritega on kinnitatud tänaseks XII noorte laulupeo eelproovide ajagraafik. Konkreetselt oma kollektiivi/de eelproovide aegu ja asukohti edastab teile oma maakonna/linna kuraator.

Kõikidel laulupeo liikidel tuleb osaleda kahes laulupeo eelproovis (mudilaskooride liigil toimub esimese eelproovi asemel seminar-eelproov). Mõlemas eelproovis toimuvad juba traditsiooniks kujunenud kollektiivide ettelaulmised/ettemängimised.
Eelproovis/ettelaulmisel/ettemängimisel osalemine on kohustuslik kõikidele peole registreeritud koorilauljatele, orkestrantidele ja dirigentidele.
Eelproovis/ettelaulmisel/ettemängimisel osalenud lauljate arv võetakse aluseks peole akrediteerimisel. Vajadusel võivad liigidirigendid ja kuraatorid eelproovides ja ettelaulmistel osalevate lauljate vastavust registri andmetega kontrollida.
NB! Kuna paljudel kollektiividel on mitu dirigenti, siis tasub meeles pidada, et dirigendi õppestipendiumi taotlenud dirigendil tuleb ettelaulmisel/ettemängimisel kindlasti ka kollektiivi juhatada.

MUDILASKOOR

Mudilaskoori liik koosneb:
1-häälne mudilaskoor, milles laulavad 1. klassi või 1. ja 2. klassi lapsed
2-häälne mudilaskoor, milles laulavad 1.-4. klassi lapsed (5. klassi lapsed erandkorras)
Kooris peab olema vähemalt 16 lauljat.
Repertuaar: http://2017.laulupidu.ee/laulupidu/repertuaar/mudilaskoor/

Mudilaskooride laulupeo õppeprotsess toimub kahes osas:
1) Seminar-eelproov koori dirigentidele jaanuaris ja veebruaris 2017 (Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis, Viljandis, Haapsalus). Seminaris osalemine on kohustuslik koori dirigentidele ja oma peole registreeritud mudilaskoorist on kohustuslik kaasa võtta 2 kuni 4 lauljat, võrdselt esimest ja teist häält. Seminar – eelproovis töötatakse kõikide liigilauludega ja avaühendkoori lauludega. Seminar-eelproovis moodustub kaasa võetud lauljatest koor. Ootame lauljatelt ettevalmistust, mis võimaldab dirigentidel teha kooriga sujuvat tööd st. lastel peaksid olema partiid omandatud.

2) II eelproov (märts-mai 2017).
II eelprooviks tuleb omandada kogu mudilaskoori laulupeo repertuaar:
– kõik liigilaulud: „Uhti-uhti“, „Laulu mõju“, „Meie laul“, „Lööb suvelaulu rohutirts“,“ Soovide laul“
– avaühendkoori laulud neil mudilaskooridel, kes on selle valinud: „Koit“, „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“, „Eesti lipp“

II eelproovi osana toimub igal peole registreeritud kooril ettelaulmine.
II eelproovis tuleb 1-häälsel mudilaskooril esitada 1 laul, mis selgub loosimisel.
Loosis on P. Pajusaar „Soovide laul“ ja Eesti rhv / sdn T. Kõrvits „Uhti-Uhti“.
2-häälsel mudilaskooril tuleb esitada 2 laulu.
Kohustuslik laul on M. Saar jt „Laulu mõju“ ja teine laul loosiga ülejäänud liigilauludest.

LASTEKOOR

Lastekoori liik koosneb 5.-9. klassi lauljatest (kuni 10 % koorist võib olla 10. klassist).
Kooris peab olema vähemalt 16 lauljat.
Repertuaar: http://2017.laulupidu.ee/laulupidu/repertuaar/lastekoor/

Lastekoori häälerühmade asetuses on soovituslik järgida:
1) liigilauludes I-III-II hääl; 2) ühendkoori lauludes I -II-III hääl

I eelprooviks tuleb valmistada ette lastekoori repertuaarist:
– liigilaulud: „Mets neidude vahel“; „Päev läeb puudele punane“; „Maailm heliseb“; „Paradiis“
– avaühendkoori laulud: „Koit“; „Eesti lipp“; „Meie“
– lõpuühendkoori laulud: „Eesti muld ja eesti süda“; „Õhtu ilu“

I eelproovi osana toimub igal peole registreeritud kooril ettelaulmine.
I eelproovi ettelaulmisel tuleb esitada üks laul, mis selgub loosimise teel. Loosis on 2 laulu: M. Lüdig „Koit“ ja G. Ernesaks „Päev läeb puudele punane“.

II eelprooviks tuleb omandada kogu lastekoori laulupeo repertuaar:
– kõik liigilaulud: „Mets neidude vahel“, „Maailm heliseb“, „Päev läeb puudele punane“, „Paradiis“
– kõik avaühendkoori laulud: „Koit“; „Mu isamaa mu õnn ja rõõm“; „Eesti lipp“; „Meie“
– kõik lõpuühendkoori laulud: „Oh laula ja hõiska“; „Eesti muld ja eesti süda“; „Mu isamaa on minu arm“; „Ta lendab mesipuu poole“; „Õhtu ilu“

II eelproovi osana toimub igal kooril samuti ettelaulmine.
II eelproovi ettelaulmisel tuleb esitada kaks laulu, mis selguvad loosimise teel: esimene laul liigilauludest, teine laul ühendkoori lauludest.

POISTEKOOR

Poistekooride liik koosneb 2-häälsest poistekoorist (1. klassist kuni poiste häälemurdeni) ja poistesegakoorist. Kooris peab olema vähemalt 16 lauljat.
Repertuaar: http://2017.laulupidu.ee/laulupidu/repertuaar/poistekoor/

Poistekooride ja poistesegakooride repertuaarimahu valikud:
2-häälne poistekoor – liik
2-häälne poistekoor – liik + avaühendkoor
poistesegakoor (algajamad, meeshääled 1-häälselt) – liik + noormeestel NMEK liik
poistesegakoor – liik + avaühendkoor + noormeestel NMEK liik
poistesegakoor – liik + avaühendkoor + lõpuühendkoor + noormeestel NMEK liik

I eelprooviks tuleb ette valmistada poistekoori repertuaarist:
– liigilaulud: „Poiste laul“; „Õunalaul“; „Minu juurte lugu“; „Vana harjutus“; „Isa ja poja lauluke“
– avaühendkoori laulud: „Koit“; „Eesti lipp“; „Meie“
– lõpuühendkoori laulud: „Eesti muld ja eesti süda“; „Õhtu ilu“
!lisaks poistesegakooride noormeestel laulupeo repertuaarist:
– noormeestekoori liigilaulud: „Isamaa“; „See on see maa“; „Vaid see on armastus“

I eelproovi osana toimub igal peole registreeritud kooril ettelaulmine.
I eelproovi ettelaulmisel tuleb poistekooril ja poistesegakooril esitada kohustuslik laul A. Lemba „Minu juurte lugu“, lisaks poistesegakooride noormeestel K. A. Hermann „Isamaa“.

II eelprooviks tuleb omandada kogu poistekoori laulupeo repertuaar:
– kõik liigilaulud: „Poiste laul“; „Õunalaul“; „Minu juurte lugu“; „Vana harjutus“; „Isa ja poja lauluke“
– kõik avaühendkoori laulud: „Koit“; „Mu isamaa mu õnn ja rõõm“; „Eesti lipp“; „Meie“
– kõik lõpuühendkoori laulud: „Oh laula ja hõiska“; „Eesti muld ja eesti süda“; „Mu isamaa on minu arm“; „Ta lendab mesipuu poole“; „Õhtu ilu“

II eelproovi osana toimub igal kooril samuti ettelaulmine.
2-häälsel poistekooril (liik)
tuleb esitada 2 laulu. Kohustuslik laul „Õunalaul“, teine laul loosiga ülejäänud liigilauludest.
2-häälsel poistekooril (liik + avaühendkoor) tuleb esitada 2 laulu, mis selguvad loosimise teel. Esimene laul liigilauludest, teine laul avaühendkoori lauludest.
poistesegakooridel (liik) tuleb esitada 2 laulu. Kohustuslik laul „Õunalaul“, teine laul loosiga ülejäänud liigilauludest.
!Poistesegakoori noormeestel tuleb lisaks esitada 1 laul noormeestekoori liigilauludest (loosiga).
poistesegakooridel (liik + avaühendkoor) tuleb esitada 2 laulu, mis selguvad loosimise teel.
Esimene laul liigilauludest, teine laul avaühendkoori lauludest.
!Poistesegakoori noormeestel tuleb lisaks esitada 1 laul noormeestekoori liigilauludest (loosiga).
poistesegakooridel (liik + ava- ja lõpuühendkoor) tuleb esitada 2 laulu, mis selguvad loosimise teel. Esimene laul liigilauludest, teine laul ühendkoori lauludest.
!Poistesegakoori noormeestel tuleb lisaks esitada 1 laul noormeestekoori liigilauludest (loosiga).

NOORMEESTEKOOR

Noormeestekooride liik koosneb koolide noormeestekooridest, ülikoolide ja korporatsioonide noormeestekooridest ning noorte meeskooridest.
Kooris peab olema vähemalt 16 lauljat.
!Noormeestekoori liigis saavad soovi korral osaleda segakooride noormehed (registris tuleb vastav valik määrata).
Repertuaar:
http://2017.laulupidu.ee/laulupidu/repertuaar/noormeestekoor/

I eelprooviks tuleb valmistada ette noormeestekoori repertuaarist:

-liigilaulud: „Isamaa“, „See on see maa“ , „Vaid see on armastus“
– avaühendkoori laulud: „Koit“; „Eesti lipp“; „Meie“
– lõpuühendkoori laulud: „Eesti muld ja eesti süda“; „Õhtu ilu“
lisaks poistesegakooride laulupeo repertuaarist meeshäälte partiid:
– „Minu juurte lugu“; „Vana harjutus“; „Isa ja poja lauluke“

I eelproovi osana toimub igal peole registreeritud kooril ettelaulmine.
I eelproovi ettelaulmisel tuleb noormeestekooril esitada kohustuslik laul K. A. Hermann „Isamaa“.

II eelprooviks tuleb omandada kogu noormeestekoori laulupeo repertuaar:
– kõik liigilaulud: „Isamaa“, „See on see maa“ , „Vaid see on armastus“
– kõik avaühendkoori laulud: „Koit“; „Mu isamaa mu õnn ja rõõm“; „Eesti lipp“; „Meie“
– kõik lõpuühendkoori laulud: „Oh laula ja hõiska“; „Eesti muld ja eesti süda“; „Mu isamaa on minu arm“; „Ta lendab mesipuu poole“; „Õhtu ilu“

II eelproovi osana toimub igal kooril samuti ettelaulmine.
II eelproovi ettelaulmisel tuleb esitada kaks laulu, mis selguvad loosimise teel: esimene laul liigilauludest, teine laul ühendkoori / poiste segakooride lauludest.

NEIDUDEKOOR

Neidudekoori liik koosneb:
1) koolide, ülikoolide ja korporatsioonide neidudekooridest
2) neidudekooridest, mille keskmine vanus ei saa ületada 25 aastat.
Kooris peab olema vähemalt 16 lauljat.

Repertuaar: http://2017.laulupidu.ee/laulupidu/repertuaar/neidudekoor/

I eelprooviks tuleb valmistada ette neidudekoori repertuaarist laulud:
– liigilaulud: „Noor kevade“; „Om laul“; „Aga tule“; „Ei saa mitte vaiki olla“
– avaühendkoori laulud: „Koit“; „Eesti lipp“; „Meie“
– lõpuühendkoori laulud: „Eesti muld ja eesti süda“; „Õhtu ilu“

I eelproovi osana toimub igal peole registreeritud kooril ettelaulmine.
Ettelaulmisel tuleb esitada üks laul, mis selgub loosimise teel.
Loosis on 2 laulu: G. Ernesaks „Noor kevade“ ja M. Kalkun „Om laul“.

II eelprooviks tuleb omandada kogu neidudekoori laulupeo repertuaar:
– kõik liigilaulud: „Noor kevade“; „Om laul“; „Aga tule“; „Ei saa mitte vaiki olla“
– kõik avaühendkoori laulud „Koit“; „Mu isamaa mu õnn ja rõõm“; „Eesti lipp“; „Meie“
– kõik lõpuühendkoori laulud „Oh laula ja hõiska“; „Eesti muld ja eesti süda“; „Mu isamaa on minu arm“; „Ta lendab mesipuu poole“; „Õhtu ilu“

II eelproovi osana toimub igal kooril samuti ettelaulmine.
Ettelaulmisel tuleb esitada kaks laulu, mis selguvad loosimise teel: esimene laul liigilauludest, teine laul ühendkoori lauludest.

SEGAKOOR

Segakoori liik koosneb:
1) koolide, ülikoolide ja korporatsioonide segakooridest
2) segakooridest, mille keskmine vanus ei saa ületada 25 aastat.
Kooris peab olema vähemalt 16 lauljat.

 

Repertuaar: http://2017.laulupidu.ee/laulupidu/repertuaar/segakoor/
I eelprooviks tuleb valmistada ette segakoori repertuaarist laulud:
– liigilaulud: „Elu on lootus ja loomine“; „Viru lauliku mõtted“; „Isamaa ilu hoieldes“; laule tsüklist „Nostalgia“ – Meil aiaäärne tänavas, Kui mina alles noor veel olin, Vaikne kena kohakene
– avaühendkoori laulud: „Koit“; „Eesti lipp“; „Meie“
– lõpuühendkoori laulud: „Eesti muld ja eesti süda“; „Õhtu ilu“
I eelproovi osana toimub igal peole registreeritud kooril ettelaulmine.
I eelproovi ettelaulmisel tuleb esitada kohustuslik laul, K. Voorand „Elu on lootus ja loomine“

II eelprooviks
tuleb omandada kogu segakoori laulupeo repertuaar:
– kõik liigilaulud „Elu on lootus ja loomine“; „Viru lauliku mõtted“; „Isamaa ilu hoieldes“; laule tsüklist „Nostalgia“ – Meil aiaäärne tänavas, Kui mina alles noor veel olin, Vaikne kena kohakene
– kõik avaühendkoori laulud „Koit“; „Mu isamaa mu õnn ja rõõm“; „Eesti lipp“; „Meie“
– kõik lõpuühendkoori laulud „Oh laula ja hõiska“; „Eesti muld ja eesti süda“; „Mu isamaa on minu arm“; „Ta lendab mesipuu poole“; „Õhtu ilu“
II eelproovi osana toimub igal kooril samuti ettelaulmine.
II eelproovi ettelaulmisel tuleb esitada kaks laulu, mis selguvad loosimise teel: esimene laul liigilauludest, teine laul ühendkoori lauludest.

!Segakoorid, kelle noormehed laulavad lisaks noormeestekoori liigilaule, tuleb noormeestekoori I eelproovis esitada kohustuslik laul K. A. Hermann „Isamaa“ ja noormeestekoori II eelproovis esitada 1 laul noormeestekoori liigilauludest (loosi alusel).

PUHKPILLIORKESTER

Puhkpilliorkestri liik koosneb:

– koolide- ja ülikoolide orkestrid

– noorte puhkpilliorkestrid (peo toimumise aastal on mängijad valdavalt nooremad kui 25 aastat)

Orkestris peab olema vähemalt 12 mängijat.

Repertuaar: http://2017.laulupidu.ee/laulupidu/repertuaar/puhkpilliorkester/

 

I ja II eelproovis töötatakse:
– liigiteostega: „Tormakas algus“, “Koduteel”, „Laevadele“, „Maksamereliste tants“ balletist “Kratt”
– koondorkestri teostega: „Tärkamine“, süit filmist „Supilinna salaselts“

Mõlema eelproovi osana toimub igal peole registreeritud orkestril ettemängimine.
I eelproovi ettemängimisel tuleb esitada kohustuslik teos, R. Jõgi „Koduteel“.

II eelproovi ettemängimisel tuleb esitada kaks teost, mis selguvad loosimise teel: esimene teos liigiteostest, teine lugu liigiteostest / koondorkestri teostest.

NOORTE SÜMFOONIAORKESTER

Noorte sümfooniaorkestri liik koosneb:

– koolide- ja ülikoolide orkestrid

– noorte sümfooniaorkestrid (peo toimumise aastal on mängijad valdavalt nooremad kui 25 aastat)

Orkestris peab olema vähemalt 12 mängijat.

Repertuaar: http://2017.laulupidu.ee/laulupidu/repertuaar/noorte-sumfooniaorkester/

I ja II eelproovis töötatakse:
– liigiteostega: „Rännak“, „Kodumaine viis“, „Ühe rahva lugu“, süit noorte sümfooniaorkestrile „Buratino tegutseb jälle“
– koondorkestri teostega: „Tärkamine“, süit filmist „Supilinna salaselts“

Mõlema eelproovi osana toimub igal peole registreeritud orkestril ettemängimine.
I eelproovi ettemängimisel tuleb esitada kohustuslik teos, R. Puur „Tärkamine“.

II eelproovi ettemängimisel tuleb esitada kaks teost:
sümfoonia- ja sümfionettorkestritel: kohustuslik teos R. Jõgi „Rännak“ (lõigud), teine lugu loosiga ülejäänud liigiteostest / koondorkestri teostest.

keelpillikoosseisudel:
kohustuslik teos H. Eller „Kodumaine viis“ (lõigud), teine lugu loosiga ülejäänud liigiteostest / koondorkestri teostest.

XII noorte laulupeo noorte sümfooniaorkestrite seminarid toimuvad

22. oktoobril Tallinnas – Tallinna Tehnikaülikoolis, suures saalis, kell 12:00-18:15
23. oktoobril Tartus – H. Elleri nimelises Muusikakoolis, Tubina saalis 11:00-17:15

Seminaris töötatakse sümfooniaorkestrite liigi repertuaariga nii ühisproovis kui ka grupiproovides.
Noorte sümfooniaorkestrite liigiteosed:
– „Rännak“ (R. Jõgi)
– “Kodumaine viis” (H. Eller)
– „Ühe rahva lugu“ (J.-R. Kangur)
– süit noorte sümfooniaorkestrile „Buratino tegutseb jälle“ (T. Aints)
Koondorkestri teosed:
– „Tärkamine“ (R. Puur)
– süit filmist “Supilinna salaselts” (Liina Sumera)

Dirigentidele on seminaril osalemine kohustuslik. Seminarile palume eelnevalt registreerida laulu- ja tantsupeo registris http://register.laulupidu.ee/ vaates Juhid → Seminarid → Vaata → Registreeru

Seminari korraldab koostöös Eesti Sümfooniaorkestrite Liit ja Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.

Kontaktid:
Jüri-Ruut Kangur
Noorte sümfooniaorkestrite liigijuht
Tel. 56698005
jr.kangur@gmail.com

Puudumistest teavitamine

Laulupeo eelproovides on osalemine kohustuslik nii lauljatele/orkestrantidele kui ka dirigentidele. Eelproovides ja ettelaulmistel/ettemängimistel osalemine on eeltingimus peole pääsemiseks. Juhul, kui mõni laulja või dirigent mõjuvatel põhjustel ei saa proovis osaleda, tuleb eelnevalt puudumisest ja selle mõjuvast põhjusest teavitada oma maakonna/linna kuraatorit kirjalikult.

Kategooriate omistamine õpilaskooridele

Kategooriate omistamine õpilaskooridele 2017. aastal toimub ettelaulmistel, mis viiakse läbi samaaegselt XII noorte laulupeo II eelprooviga märts-mai 2017.
Kategooriasse laulmisel lähtutakse XII noorte laulupeo repertuaarist. Täpsem informatsioon kategooria omistamise kohta on kirjeldatud Kategooriate omistamise juhendis.
……
XII laulupeo kunstilise toimkonna nimel,
Kersti Seitam,
Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA
muusikatoimetaja
e-mail: kersti.seitam@laulupidu.ee
tel. 627 3127