Algas XII noorte laulupeo solisti konkurss

30.juuni – 2. juuli 2017. a toimub Tallinnas XII noorte laulu- ja tantsupidu.Laulupeo lugu, mida noored lauljad 2017. aastal Lauluväljakul jutustama hakkavad, kannab allkirja “Mina jään”, mille keskmes on noore põlvkonna side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga, mis koonduvad ühise mõiste alla “juured”. See on pidu, mis sündinud ajal, kui taas vajame oma juurtelt rohkelt jõudu, et osata hoida ja edasi kanda meie esivanemate tarkust, meie olemise viisi.

Käesolevaga kuulutame välja konkursi XII noorte laulupeo solisti konkursi.

Konkursi eesmärk

Konkursi eesmärgiks on leida solist vanuses 16-20, kes esindaks oma põlvkonda Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmenti laulu “Isamaa ilu hoieldes” nelja solisti hulgas. See vastutus hõlmab materjali täielikku omandamist, osalemist solistikonkursil, laulupeo eelproovides ning XII noorte Laulupeo kontserdil solistina.

Solisti valiku aluseks on:

  • Hea lauluoskus ja loo stiilile vastav häälematerjal;
  • veenev lavaline karakter;
  • esinemisnärv ja lavaline vabadus, keskendusmisvõime;
  • teksi sisu lahtimõtestamise, selle edasiandmise oskus;
  • julgus suurel laval solistina esineda;
  • järjekindlus ja kohusetunne.

Konkursi vorm

Konkurss on avalik ja solisti valimine toimub mitmes voorus:

  • osalejal palume teha näidisvideo ja laadida see üles YouTube’i. Seejärel palume täita registreerimisavaldus siin ning lisada sinna ka videolink.
  • Konkursi teises voorus kutsume žürii poolt valitud lauljad kohtuma laulupeo kunstilise toimkonnaga ning toimub ettelaulmine elavas ettekandes klaveri saatel.

Videovooruks palume kandidaadil ette valmistada:

1) Video kahe erineva karakteriga salmi esitusest Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmenti laulu “Isamaa ilu hoieldes” solistipartiist.

2) Videos sisalduvad salmid laulda peast ja õiges helistikus (e-moll). Saateinstrumendi kasutamine videos on lubatud.

Etteasteid vaatab ja hindab žürii, kuhu kuuluvad XII noorte laulupeo kunstilise toimkonna liikmed ja teised eksperdid.

Žürii valib eelvoorude põhjal välja parimatest parimad, kes kutsutakse konkursi lõppvooru.

Eelvooru tulles palume kandidaatidelt laulu peast esitamist ning lühikest suulist ettekannet oma ideest laulu sõnumi edastamisel.

Peategelaste kohustused

Konkursi võitjal tuleb osaleda XII noorte laulupeo ettevalmistavates proovides märtsist-juunini 2017. ning osalema lauluväljakul koond- ja peaproovides 1. ja 2. juulil ning esinema solistina laulupeo kontserdil, mis toimub 2. juulil algusega kell 14.00

Konkursi ajakava

Kandideerimisavalduse ja näidisvideo esitamise tähtaeg: 15. veebruar 2017 (kl 12.00)

Lõppvoorud toimuvad veebruaris-märtsis 2017.

Võitja kuulutame välja märtsis 2017.

Küsi lisa: lauluvoistlus@laulupidu.ee

Vaata “Isamaa ilu hoieldes” KLAVIIRI siit!
Kuula “Isamaa ilu hoieldes” saatefono siit!