Tantsupeol osaleja info

XII noorte tantsupeo osaleja info

Tantsupeo nädala ajakava

Teisipäev 27.06.
13.00-21.00       Proovid liigiti harjutusväljakutel
12.00-15.00        Tantsupeo orkestri  ja solistide proov
15.00-18.00        Peategelaste stseenid ja lauluproovid Kalevi staadionil

Kolmapäev 28.06.
9.00- 21.00         Proovid liigiti – harjutusväljakutel ja Kalevi staadionil
17.00-23.00        Tantsupeo orkestri paigutamine, heliproovid Kalevi staadionil

Neljapäev 29.06. Kalevi staadionil
09.00-12.00       Proloog, finaal
12.00-15.00        Tantsupeo orkestri ja solistide proov (koht täpsustamisel)
13.00-18.00        Etenduse montaaž
18.00-22.00        Tantsupeo 1. läbimäng koos muusikutega

Reede  30.06.  Kalevi staadionil
10.00-12.00        Tantsupeo 2. läbimäng koos muusikutega
15.00-17.00        PEAPROOV-ETENDUS
19.00-21.00        TANTSUPEO I ETENDUS

Laupäev  01.07.
13.00-15.00        TANTSUPEO II ETENDUS
15.00-18.00        RAHVAMUUSIKAPIDU  (Poola mägi)
19.00-21.00        TANTSUPEO III ETENDUS

Pühapäev  02.07.
9.30-14.00           Rongkäik
14.00                     Laulupidu

Rühmaliigid

Rühmaliikidesse jagunemine toimub klasside alusel. Rühmaliigi nimetus näitab ära, millises klassis tantsijad 2016/2017 õppeaastal õpivad. Õppeaasta lõppeb 31. augustil 2017.
Neiduderühmade ja noorte segarühmade liigituse aluseks on tantsijate vanus.
Laulu- ja tantsupeo registris on kollektiivide liikmed isikukoodi põhiselt.
Liikidesse jaotumine on sünnikuupäeva järgi nii, nagu õpilased jaotuvad klassidesse haridussüsteemis.

1.-2. klassi segarühmad (I-II)      

75% peole registreeritud tantsijatest on sündinud ajavahemikul 1. oktoober 2007 kuni 30. september 2009.
1.-2. klassi segarühma liiki ootame rühmi, mis alustavad tööd 2016.a sügisel ehk lapsi, kes tantsivad esimest aastat.

2.-3. klassi segarühmad (II-III)   

75% peole registreeritud tantsijatest on sündinud ajavahemikul 1. oktoober 2006 kuni 30. september 2008.
2.-3. klassi segarühma repertuaari valikul oleme arvestanud, et lapsed on juba paariaastase tantsimise kogemusega.

3.-4. klassi segarühmad (III-IV)  

75% peole registreeritud tantsijatest on sündinud ajavahemikul 1. oktoober 2005 kuni 30. september 2007.

5.-6. klassi segarühmad (V-VI)   

75% peole registreeritud tantsijatest on sündinud ajavahemikul 1. oktoober 2003 kuni 30. september 2005.

7.-9. klassi segarühmad (VII-IX) 

75% peole registreeritud tantsijatest on sündinud ajavahemikul 1. oktoober 2000 kuni 30. september 2003.

Noorte segarühmad (C)

75% peole registreeritud tantsijatest on sündinud ajavahemikul 1. oktoober 1995 kuni 30. september 2000.

Neiduderühmad (Ne)

75 % peole registreeritud tantsijatest on sündinud ajavahemikul 1. oktoober 1995 kuni 30. september 2001.

Võimlemisrühmad

Väikesed võimlejad (Vvõ)   1.-5. klass

75% peole registreerinud võimlejatest on sündinud ajavahemikul 1. oktoober 2004 kuni 30. september 2009.

Suured võimlejad 1 (Svõ 1)   5.-8. klass

75% peole registreerinud võimlejatest on sündinud ajavahemikul 1. oktoober 2001 kuni 30. September 2005.

Suured võimlejad 2 (Svõ 2)   9.-12. klass

75% peole registreerinud võimlejatest on sündinud ajavahemikul 1. oktoober 1997 kuni 30. september 2001.

TÄHTSAD KUUPÄEVAD TEEKONNAL

Maakondlikud eelproovid

Tantsurühmadele toimub kaks maakondlikku eelproovi ajavahemikul jaanuar kuni aprill 2017. Esimeses eelproovis toimub ettetantsimine ja töö repertuaariga, teises eelproovis on ettetantsimine hindele. Mõlemad eelproovid toimuvad rahvarõivastes.

Võimlemisrühmadel on üks maakondlik eelproov. Eelproov toimub kollektiivi rõivastes.

Tantsupeo joonisteseminar

NB! Tantsupeo joonisteseminari aeg ja koht on muutunud.

Esialgu kavandatud kahe seminari asemel toimub ainult üks joonisteseminar
13. mail Paide Kultuurikeskuses.

Oodatud on peole akrediteeritud kollektiivijuhid, soovituslikult ka rühmade saatjad.

XII noorte tantsupeo “Mina jään” esimese eelproovi korraldusest

Esimene eelproov tantsurühmadele toimub maakondlikult 23. jaanuar kuni 7. veebruar 2016. Täpsem ajakava on alates detsembrist laulu- ja tantsupeo kodulehel ning maakonna kuraatoril.
Esimeses eelproovis toimub liigitantsude ettetantsimine ja töö repertuaariga.

1. Esimese eelproovi korraldusest
1.1. Ettetantsimine toimub rahvarõivastes;
1.2. Liigijuht fikseerib eelproovis osalevate ja puuduvate tantsijate arvu;
1.3. Rühmaliigi pärimustants tantsitakse ühiselt;
1.4. Liigirepertuaar tantsitakse ette kahe rühma kaupa või vastavalt ruumi võimalustele;
1.5. Ettetantsimise järjekorra on koostanud maakonna kuraator ning kooskõlastanud selle kollektiivijuhtidega;
1.6. Tantsude järjekorra ettetantsimisel otsustab liigijuht kohapeal. Tantsude vahel on võimalik tantsijate kohti või paarilisi vahetada;
1.7. Peale ettetantsimist annab liigijuht üldise tagasiside ning juhib tähelepanu vajalikele parandustele, muudatustele;
1.8. Liigijuht annab igale kollektiivile esimese eelproovi sisulise tagasiside elektroonilise registri kaudu;
1.9. Oluline on, et tantsijad on kohal eelproovi lõpuni ning kuulavad samuti liigijuhi tagasisidet.
NB! Palume igal kollektiivil võtta esimesse eelproovi kaasa postkaardi formaadis värviline foto rühmast või tantsijatepaarist rahvariietes. Täname juba ette!
Soovitame võimalusel mõlemasse eelproovi kaasa võtta ka rühma saatja, kes on abiks tantsupeo nädalal.

2. Tantsupeo esimeses eelproovis tantsitakse järgmisi tantse:

1.-2. klassi segarühmad
Oige ja vasemba (rühm tantsib nii palju kui on jõudnud õppida)
Tita tots
On meie keskel suvi

2.-3. klassi segarühmad
Siisik
Oravakesed
Kooliteel

3.-4. klassi segarühmad
Raabiku
Ojake
Kevadrõõm

5.-6. klassi segarühmad
Reinlender
Talitrallirein
Näljamihkel

7.-9. klassi segarühmad
Pirupolka
Kadrid-Mardid
Pärglipolka

Noorte segarühmad
Räditants
Jaanitulele
Tulge tulda hoidemaie
Suvetuules
Tulitilgad (tants ei kuulu kohustusliku repertuaari hulka. Kollektiivil on võimalik valida, kas tantsu õppida või mitte.)

Neiduderühmad
Ristpulkadetants
Heinalised
Päikesetervitus
Külmapõli

Ühistants
Oige ja vasemba (tantsitakse ühiselt)

XII noorte tantsupeo “Mina jään” teise eelproovi korraldusest ja ettetantsimisest

XII noorte tantsupeo teises eelproovis toimuvad ettetantsimised tantsu- ja võimlemisrühmadele maakondlikult 3. aprillist kuni 18. aprillini 2017. Täpsem ajakava on alates detsembrist laulu- ja tantsupeo kodulehel ning maakonna kuraatoril.
Ettetantsimiste põhjal valitakse välja esinejad noorte tantsupeo „Mina jään“ etendustele Kalevi staadionil 30.06 – 2.07 2017.

1. Teise eelproovi korraldusest
1.1. Ettetantsimine toimub rahvarõivastes, võimlemisrühmadel peo kostüümides ning iga
rühm tantsib üldjuhul ette eraldi. Liigijuhil on õigus paluda ette tantsida ka mitu rühma koos. Pärimustantsu tantsivad kõik rühmad koos;
1.2. Kollektiivi iga tantsija/võimleja, kes on peole registreeritud, peab olema valmis ette tantsima kõiki oma rühmaliigi- ja ühistantse. Suuremate koosseisude puhul on liigijuhil õigus paluda rühmal tantsida tantsu kaks korda, et kõik tantsijad saaksid ette tantsida;
1.3. Väiksemate koosseisude puhul palume võimalusel eelnevalt ühineda teise väiksema koosseisuga rühmaga või laenata tantsijaid suurema koosseisuga rühmast;
1.4. Teises eelproovis ettetantsivate koosseisude järgi kontrollitakse ja fikseeritakse rühma lõplik tantsijate/võimlejate arv, mis on aluseks tantsupeole akrediteerimisel. Suuremate või väiksemate koosseisude puhul otsustab nende pääsu peole liigijuht, vastavalt ettetantsimise tulemustele.
NB! Juhime tähelepanu, et väljakutöö aluseks on rühma koosseisu suurused: segarühmades 8 segapaari, neiduderühmades 12 tantsijat ja võimlemisrühmades 8 võimlejat.
1.5. Eelproovi kodukorra ja esinemise järjekorra teeb liigijuht teatavaks eelproovi alguses.

2. Ettetantsimise korraldusest
2.1. Ettetantsimist hindab liigijuht ja vähemalt üks liigiassistent;
2.2. Ettetantsimisel saavutatud tulemusi antud tantsupeo protsessis ei ole võimalik muuta;
2.3. Tantsurühma ja võimlemisrühma hindamise kriteeriumid:
2.3.1. Repertuaari esituse täpsus lähtuvalt tantsukirjeldusest ja tantsurühmadel ka liigijuhi esimese eelproovi tagasisidest, mis on edastatud registri kaudu igale kollektiivile;
2.3.2. Rühma tehniline tase;
2.3.3. Rühma väljenduslikkus – kuidas õnnestub rühmal jutustada tantsu sisu;
2.3.4. Rühma üldine lavakultuur, käitumine, rahvarõivaste korrektsus ja nende kandmise oskus.
2.4. Kõigi hindamiskriteeriumite põhjal antakse rühma esinemisele koondhinne 10-palli süsteemis;
2.5. Ettetantsimise hinded ei ole avalikud. Hinde saab teada iga kollektiiv registri kaudu.
2.6. Peole pääsemise aluseks on hinnete alusel moodustunud rühmade pingerida.

3. Ettetantsimiste tulemustest teavitamine
3.1 Ettetantsimiste tulemused antakse igale kollektiivile teada läbi laulu- ja tantsupeo elektroonilise registri hiljemalt 1. mail 2017;
3.2. Liigijuhtide kokkuvõtete alusel avaldatakse tantsupeol esinevate kollektiivide nimekiri laulu- ja tantsupeo kodulehel hiljemalt 1. mail 2017

4. Tantsupeo II eelproovis tantsitakse hindele järgmised tantsud:

1.-2. klassi segarühmad
Tita tots
On meie keskel suvi

2.-3. klassi segarühmad
Oravakesed
Kooliteel

3.-4. klassi segarühmad
Ojake
Kevadrõõm

5.-6. klassi segarühmad
Talitrallirein
Näljamihkel

7.-9. klassi segarühmad
Kadrid-Mardid
Pärglipolka

Noorte segarühmad
Jaanitulele
Tulge tulda hoidemaie
Suvetuules
Tulitilgad (tantsivad ette need kollektiivid, kes tantsu valisid)

Neiduderühmad
Heinalised
Päikesetervitus
Külmapõli

Väikesed võimlejad (1.-5. klass)
Sügiseootus
Puhas lumi

Suured võimlejad 1 (5.-8. klass)
Suured võimlejad 2 (9.-12. klass)
Jäälillemäng
Puhas lumi

Ühistantsud
Oige ja vasemba (tantsivad ette kõik liigid)
Kullakera kandjad (Tantsu tantsivad kõik liigid v.a. 1.-2. kl segarühmad. Tants õpetatakse kahe eelproovi vahel toimuval piirkondlikul mentorkoolitusel. Teises eelproovis tantsitakse tants ühiselt.)