Peategelaste konkurss

2017. a toimuv XII noorte tantsupidu otsib laulvaid peategelasi

Konkursi tingimused

30. juuni-2. juuli 2017. a toimub Tallinnas XII noorte laulu- ja tantsupidu.

Tantsupeo lugu, mida noored tantsijad 2017. aastal Kalevi staadionil jutustama hakkavad, on inspiratsiooni saanud legendist „Koit ja Hämarik“, mille põhisõnumiks on meie lavastuses poisi ja tüdruku, Koidu ja Hämariku, kasvamine kullakera hoidmise vastutusest arusaamiseni. Soovime jutustada südamliku ja selge loo, mis peidab endas kogemuste läbi kasvamise, pärimuse väärtustamise ja hoidmise, vastutuse võtmise ja eluringi katkematuse kandmise teemasid. Tantsupeo pealavastaja on Margus Toomla.

Konkursi eesmärk

Konkursi eesmärgiks on leida hea lauluoskuse ja näitlejameisterlikkusega noormees ja neiu 2017. a Kalevi staadionil toimuva XII noorte tantsupeo peategelaste rolli.

Kandideerima on oodatud noormehed ja neiud, kes on sündinud aastatel 1996-2001 ja kes on valmis osalema tantsupeo ettevalmistavates proovides, salvestustel ja etendustel ajavahemikul aprill 2016 – juuli 2017.

Konkursi käigus hinnatakse ja peategelaste valiku aluseks on:

 • lauluoskus
 • lavaline liikumine ja näitlejameisterlikkus
 • esinemisnärv ja lavaline vabadus, keskendusmisvõime
 • lavarolli täitmine, rolli sisseminemise oskus
 • julgus suurel laval solistina esineda
 • järjekindlus ja kohusetunne

Konkursi vorm

Konkurss on avalik ja peategelaste valimine toimub kahe vooru alusel.

Konkursil osalemiseks tuleb soovijal täita Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse kodulehel registreerimisavaldus. Avalduste põhjal tehakse esmane valik ja eelvoorudesse kutsutakse kandidaadid esinema personaalse kutse alusel.

Piirkondlikud kinnised eelvoorud toimuvad laulu- ja tantsupidu tutvustava tuuri raames ajavahemikul jaanuar kuni veebruar 2016.

 • Saaremaa N, 28.01.2016
 • Pärnu/Pärnumaa R, 29.01.2016
 • Võru/Põlvamaa K, 3.02.2016
 • Viljandi/Valgamaa N, 4.02.2016
 • Hiiumaa/Läänemaa R, 5.02.2016
 • Harjumaa, Tallinn K,10.02.2016
 • Järvamaa/Raplamaa N, 11.02.2016
 • Tartu/Tartumaa/Jõgeva E, 15.02.2016
 • I-Viru/L-Viru T, 16.02.2016

Eelvooruks palume kandidaadil ette valmistada:

 1. Üks vabalt valitud eestikeelne a capella laul pikkusega kuni 2 minutit, mis avab laulja vokaali võimekust nii alumises kui ülemises registris, hääleulatust, fraseerimisoskust, intonatsiooni.
 2. Peale registreerimist saadame kandidaadile lühikese teksti, mille palume pähe õppida ning mille põhjal olla valmis kohapealseks improvisatsiooniliseks ülesandeks.
 3. Lisaks tuleb olla valmis kohapeal etteantud lavalise liikumise ülesande, muusikalise ülesande ning etüüdi täitmiseks.

Etteasteid vaatab ja hindab komisjon, kuhu kuuluvad XII noorte tantsupeo- ja laulupeo kunstilise toimkonna liikmed ja teised eksperdid.

Komisjon valib eelvoorude põhjal välja parimatest parimad, kes kutsutakse konkursi lõppvooru.
Eelvooru tulles palume selga panna mugava (trenni)riietuse, millega saab ka tantsida ja liikuda.

Teine voor toimub P, 10. aprillil 2016 Tallinnas.

Peategelaste kohustused

Lõpptulemusena peategelasteks välja valitud noored peavad osalema XII noorte tantsupeo ettevalmistavates proovides ja lugude salvestustel märts-aprill 2016 ja mai-juuni 2017 ning osalema Kalevi staadionil koond- ja peaproovides 27.-30. juunil ning esinema kolmel tantsupeo etendusel 1.-2. juulil 2017 (täpsem ajagraafik peale konkursi lõppu).

Konkursi ajakava

Konkursi algus: 14. jaanuar 2016
Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg: 26. jaanuar 2016 (kell 12:00)
Avalikud piirkondlikud eelvoorud: 28. jaanuar- 18. veebruar 2016
Teine voor: 10. aprillil 2016

Registreerimine konkursile on lõppenud.

Konkursi lisainfo:

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA
Kadri Tiis, tantsutoimetaja
telefon: 6273 123
e-post: kadri.tiis@laulupidu.ee
www.laulupidu.ee