Väliseesti kollektiivid

Väliseesti kollektiivide osavõtutingimused ja registreerimine 2017. aastal toimuvale XII noorte laulu- ja tantsupeole

2017. aastal toimuvale XII noorte laulupeole on oodatud väliseesti kollektiive järgmistel tingimustel:

laulupeo liigid

mudilaskoor (2-häälne)
lastekoor
poistekoor, sh poistesegakoorid
neidudekoor
noormeestekoor
segakoor
puhkpilliorkester
noorte sümfooniaorkester, sh keelpilliorkestrid

vanuseline määratlus

mudilaskoor (2-häälne) – peo toimumise aastal on mudilaskoori lauljad 8- kuni 11-aastased (10% koorist võivad olla 12-aastased)
lastekoor – peo toimumise aastal on lastekoori lauljad 11- kuni 16-aastased (10% koorist võivad olla 17-aastased)
poistekoor – peo toimumise aastal on poistekoori lauljad 8-aastased kuni poiste häälemurdeni
poistesegakoor – peo toimumise aastal on poistesegakoori lauljad 8- kuni 25-aastased (10% koorist võivad olla vanemad kui 25-aastased)
neidudekoor/noormeestekoor/segakoor – koolide ja ülikoolide koorid; noortekoorid kuni vanuseni 25-aastased (10% koorist võivad olla vanemad kui 25-aastased) peo toimumise aastal
puhkpilliorkestrid/noorte sümfooniaorkestrid (sh keelpilliorkestrid) – koolide ja ülikoolide orkestrid; noorte orkestrid (peo toimumise aastal on 51% orkestriliikmetest nooremad kui 25-aastased)

repertuaari maht liikides

Väliseesti kollektiividel tuleb omandada ( X ) laulupeo repertuaar järgnevalt:

LiikAvaühendkoori lauludLiigilauludLõpuühendkoori lauludKoondorkester*
mudilaskoor (2-h)soovi korralx
Lastekoorxxsoovi korral
Poistekoorxxsoovi korral
Poistesegakoorxxsoovi korral
Neidudekoorxxx
Segakoorxxx
Noormeestekoorxxx
Puhkpilliorkesterxx
noorte sümfooniaorkesterxx

*Koondorkestris mängivad koos puhkpilliorkester ja noorte sümfooniaorkester

registreerimine ja registreerimismaks

Registreerimine 19. jaanuar 2016 – 1. märts 2016
Külaliskollektiivide registreerimine toimub ajavahemikul 19. jaanuar kuni 1. märts 2016 laulu- ja tantsupeo kodulehel www.laulupidu.ee, kus on vaja täita elektrooniline registreerimisavaldus ja registreerimisleht.
Registreerimisega kaasneb registreerimismaks (Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA saadetud arve alusel), mis on 15 € iga koori-/orkestriliikme ja dirigendi kohta. Registreerimismaks sisaldab ühtlasi kõiki õppematerjale koos saatekuluga. NB! Registreerimismaks ei kuulu tagastamisele!

laulupeole pääsemise tingimused

Laulupeo kunstilisele toimkonnale tuleb saata videosalvestis esitatud repertuaariga kahes osas:

1) 1. novembriks 2016

Liigirepertuaari hulgast tuleb kooridel saata:
mudilaskoor – M. Saar/sdn R. Ritsing, R. Päts jt „Laulu mõju“
lastekoor – E. Talsi „Maailm heliseb“
poistekoor – A. Pajupuu „Poiste laul“
poistesegakoor – A. Lemba „Minu juurte lugu“
neidudekoor – G. Ernesaks „Noor kevade“
segakoor – K. Voorand „Elu on lootus ja loomine“
noormeestekoor – O. Ehala „Vaid see on armastus“

Kui koor soovib osaleda ka avaühendkooris või lõpuühendkooris, siis tuleb saata
1) avaühendkoori laulude hulgast M. Lüdig „Koit“ või E. Võrk „Eesti lipp“
2) lõpuühendkoori laulude hulgast G. Ernesaks „Mu isamaa on minu arm“

Liigirepertuaari hulgast tuleb orkestritel saata:
puhkpilliorkester – E. Tubin „Maksamereliste tants“
noorte sümfooniaorkester – R. Puur „Tärkamine“ ja R. Jõgi „Rännak“
keelpilliorkestrid H. Eller „Kodumaine viis“ ja R. Jõgi „Rännak“

Peole pääsemise otsuse teeb laulupeo kunstiline toimkond 1. detsembriks 2016

2) kui kollektiiv osutub peole valituks, tuleb saata kogu ülejäänud kava salvestus 1. aprilliks 2017.

osavõtumaks

Juhul kui koor on saanud kunstilise toimkonna heakskiidu, saadame Teile sellekohase teate ja osavõtumaksu arve 2017. aasta alguses.
Osavõtumaks on:
kooridel 20 € iga kooriliikme (k.a dirigendid ja saatjad) kohta
orkestritel 30 € iga kooriliikme (k.a dirigendid ja saatjad) kohta
Osavõtumaks sisaldab:

  • toitlustamist lauluväljakul proovide ja kontsertide ajal (üks lõuna päevas);
  • käepaela, mis tagab prii sissepääsu lauluväljakule ja tasuta sõidu Tallinna ühistranspordis;
  • peo teatmikku;

Osavõtumaksu tasumise tähtaeg on 1. mai 2017.
Sõidu ja majutusega seotud kulud kannab iga koor/orkester ise. Soovi korral aitab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA majutuse leidmisel.

ajakava

R, 30. juuni koondproovid
L, 1. juuli koondproovid ja peaproov
L, 2. juuli rongkäik ja laulupeo kontsert

Kontakt:

Kersti Seitam
e-post: kersti.seitam@laulupidu.ee
tel. (+372) 627 3127